wzmocnienie


wzmocnienie
wzmocnienie I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n III, blm, {{/stl_8}}{{stl_7}}od cz. wzmocnić. {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}wzmocnienie II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n III, lm D. wzmocnienieeń {{/stl_8}}{{stl_7}}'dodatkowy element konstrukcyjny zwiększający trwałość budowli, pojazdów itp. lub ich części': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wzmocnienie murów obronnych.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}brać – wziąć [pić i in.] {{/stl_10}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}na wzmocnienie {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • wzmocnienie — n I 1. rzecz. od wzmocnić ◊ Dać, brać, pić itp. coś na wzmocnienie «dać, brać, pić itp. jakiś środek przywracający siły, poprawiający stan zdrowia» 2. lm D. wzmocnienieeń «dodatkowy element konstrukcyjny (lub zespół elementów) zwiększający… …   Słownik języka polskiego

  • no — 1. «partykuła o charakterze ekspresywnym używana jako wzmocnienie trybu rozkazującego (lub jego znaczeniowych równoważników), niekiedy z odcieniem nalegania, perswazji; jako wzmocnienie trybu rozkazującego złożonego może wyrażać warunek,… …   Słownik języka polskiego

  • brać – wziąć [pić i in.] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}na wzmocnienie {{/stl 13}}{{stl 7}} przyjmować jakiś środek w celu poprawy stanu zdrowia, przywrócenia sił, energii : {{/stl 7}}{{stl 10}}Był tak osłabiony ciężką pracą, że musiał wziąć coś na wzmocnienie.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ — обработка грунтового массива механическими, химическими или физико химическими методами для повышения (Болгарский язык; Български) укрепване на почва (Чешский язык; Čeština) stabilizace [zlepšování] zeminy (Немецкий язык; Deutsch)… …   Строительный словарь

  • ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА ТЕРМИЧЕСКОЕ — закрепление лёссовых и глинистых грунтов путём нагнетания раскалённых газов для повышения их прочности (Болгарский язык; Български) термично укрепване на почва (Чешский язык; Čeština) tepelná stabilizace zeminy (Немецкий язык; Deutsch) thermische …   Строительный словарь

  • УПРОЧНЕНИЕ — повышение прочности изделий или материалов химическими, механическими и другими способами (Болгарский язык; Български) заздравяване; уякчаване (Чешский язык; Čeština) zpevnění; zpevňování (Немецкий язык; Deutsch) Verfestigung (Венгерский язык;… …   Строительный словарь

  • aromatyzacja — ż I, DCMs. aromatyzacjacji, blm 1. «nasycenie czegoś aromatem, wzmocnienie w czymś aromatu; aromatyzowanie; w szczególności: dodanie przypraw, olejków do produktów konsumpcyjnych w celu poprawienia lub uatrakcyjnienia ich smaku, zapachu»… …   Słownik języka polskiego

  • interferencja — ż I, DCMs. interferencjacji; lm D. interferencjacji (interferencjacyj) «wzajemne oddziaływanie na siebie dwu lub więcej elementów, zjawisk, sytuacji» Interferencja kulturalna, językowa, obyczajowa. ∆ biol. Interferencja wirusowa «zjawisko… …   Słownik języka polskiego

  • listwowanie — n I 1. rzecz. od listwować Listwowanie półek. 2. lm D. listwowanieań rzem. «listwy tworzące połączenie danych płaszczyzn, ich wzmocnienie lub ozdobę» …   Słownik języka polskiego

  • nad — «przyimek łączący się z rzeczownikami (lub wyrazami o funkcji rzeczownikowej) w narzędniku lub bierniku» 1. «tworzy wyrażenia lokalizujące coś powyżej jakiegoś przedmiotu lub wskazujące cel przestrzenny» Samolot leciał nad miastem. Lampa wisi nad …   Słownik języka polskiego